Instalace programů

Instalace programů v Linux Mintu (a Linuxu obecně) se zásadně liší od způsobu instalace programů ve Windows. V Linux Mintu nemusíte procházet webové stránky jednotlivých programů, hledat a stahovat jejich instalační soubory. Linux Mint pracuje s tzv. repositáři (nebo také zdroji), což jsou taková velká úložiště aplikací.

Instalační balíček je obdoba instalačního .exe souboru ve Windows, ale v Linux Mintu má příponu .deb a obsahuje soubory daného programu.

Zdroj (repositář) je internetové úložiště aplikací a jejich knihoven, systémových aplikací a systémových knihoven. Zdroje obsahují tisíce balíčků a jen oficiální zdroje pro Linux Mint obsahují celou řadu balíčků. Každé vydání Mintu má i své konkrétní zdroje softwaru a pomocí nich lze potom v systému provádět snadnou instalaci a aktualizaci všech nainstalovaných programů. Oficiální zdroje nemusíte řešit, protože jsou po instalaci systému přednastaveny jako aktivní a jediné, co musíte mít, je funkční připojení k internetu. Linux Mint je plně kompatibilní se zdroji sofwaru pro Ubuntu.

Pokud tedy chcete v Linux Mintu nainstalovat nějaký program, použijte správce balíků (viz níže) a vyhledejte v seznamu požadovaný program. Pokud se stane, že daný program ve zdrojích nenajdete, podívejte na stránku výrobce či autora programu, zda vůbec program pro Linux nabízí. Pokud ano, můžete si ho stáhnout odtud. Pokud ne, zkuste najít program jiný.

Instalační soubory s příponou .exe jsou určené pouze pro operační systémy Microsoft Windows a v Linux Mintu (kromě emulátoru Wine) nelze tyto soubory spouštět.

Balíčky

Balíček je v Linux Mintu instalační soubor s příponou .deb. Tento balík obsahuje důležité soubory nutné pro běh programu v Linux Mintu. Stává se, že nějaký balíček může záviset na dalších balíčcích, tzv. závislostech (při instalaci se automaticky nainstalují právě i závislosti čili další podpůrné programy nebo knihovny pro daný program, takže závislé balíčky si vyřeší instalační program sám). Balíčky obsahující pouze závislosti se nazývají metabalíky. O správě balíčků naleznete více informací ve správě balíčků.

Lze také nainstalovat samostatný balíček .deb, který byl ručně stažený z internetu. To se dělá dvojitým poklepáním na stažený souboru, kdy se spustí instalátor nebo přes terminál a příkaz:

sudo dpkg -i jmeno_balicku.deb

Nevýhoda tohoto postupu ale je, že pro takto nainstalované programy Linux Mint nekontroluje aktualizace.

Instalace ze zdrojů

Pro instalaci ze zdrojů existuje více nástrojů. Asi nejlepším nástrojem je Synaptic, který je již od instalace v systému. Pro další správu softwaru jsou určeny textové nástroje, umožňující práci z terminálu (info o možnostech správy balíčků a instalaci z terminálu).

Správce softwaru

Správce softwaru je jednoduchý grafický správce balíčků. Správce softwaru můžete spustit z Menu, kde se nachází v sekci Systém pod názvem Správce softwaru.

Po otevření Správce softwaru uvidíte v hlavním okně výběr aplikací, které můžete nainstalovat. Zobrazují se zde aplikace nově přidané do softwarových zdrojů (sekce Co je nového) a také nejoblíbenější (respektive ostatními uživateli nejlépe hodnocené) aplikace (sekce Nejlépe hodnocené).

Pokud vás žádná z nabízených vybraných aplikací nezaujme, můžete pomocí sloupcové nabídky v levé části okna přejít do jednotlivých kategorií se všemi dostupnými aplikacemi. Pokud se z okna vybrané aplikace nebo dané kategorie potřebujete dostat zpět, musíte použít navigační lištu v pravé horní části okna.

Na složitější operace s balíčky (například odebrání balíčků, které mají další balíčky jako závislosti) nebo zobrazení seznamu opravdu všeho dostupného softwaru, je určen pokročilejší nástroj Synaptic

Synaptic

Synaptic je pokročilý grafický správce balíčků umožňující i různé pokročilé a méně běžné úkony správy balíčků. Před instalací nového softwaru se doporučuje obnovit si seznam dostupných programů pomocí tlačítka „Obnovit“. Hledanou aplikaci najdete v poli „Hledat“, kde zadáte jméno hledaného balíčku, označíte balíček myší a nainstalujete tlačítkem Nainstalovat (popř. přes menu kliknutím pravým tlačítkem myši na danou aplikaci).

Úprava seznamu zdrojů

Do seznamu zdrojů si můžeme přidat i další (neoficiální) zdroje a tím ještě rozšířit nabídku dostupných aplikací. Za kvalitu a bezpečnost programů z těchto zdrojů však tým vývojářů Linux Mintu neručí.

Pokud sami nepotřebujete software z jiných než základních zdrojů Linux Mintu, tak nemusíte seznam zdrojů vůbec upravovat. Pokud ale přesto si chcete seznam zdrojů upravit nebo přidat vlastní zdroje, navštivte stránku Přidávání zdrojů.

Automatické aktualizace

Výhod používání zdrojů jsou automatické aktualizace. Ty se netýkají jen systému, ale i všech nainstalovaných aplikací. Linux Mint vás sám upozorní, pokud se ve zdrojích vyskytnou novější verze programů, bezpečnostní záplaty systému a podobně.

Kompilace programů

Občas se stane, že program, který chcete nainstalovat není ve zdrojích (repozitářích) anebo je v něm starší verze, která není k dispozici jako .deb balíček. Potom vám nezbývá nic jiného, než si program tzv. zkompilovat na svém systému. Pro hladký průběh kompilace by měly být nainstalovány následující balíčky a jejich závislosti (mnoho z nich již pravděpodobně v systému máte), takže pro instalaci zadáte v terminálu tento příkaz (balíčky, které již v systému jsou nainstalovány budou přeskočeny):

sudo apt-get install build-essential gcc g++ cpp libc6 libc6-dev make fakeroot automake autoconf libtool checkinstall dpkg-dev

Je možné, že nejsou potřeba všechny, ale s touto sestavou nebývají problémy s nutností doinstalování dalších podpůrných balíčků (a to i v případě, že si chcete kompilovat vlastní jádro - to je ale nadstandardní úkon, kterému nebude v tomto návodu dán prostor a proto si pro tento případ najděte na internetu návody věnující se kompilaci linuxového jádra).

Po instalaci balíčků nutných pro kompilaci je nejprve nutné někam do počítače stáhnout zabalené zdrojové kódy aplikace, kterou chcete používat. Nejčastěji jsou zabalené v archivu tar.gz. Stáhnout aplikaci můžete buď přímo z webového prohlížeče nebo přes terminál zadáním příkazu (pozor, archiv se nám stáhne tam, odkud v terminálu tento příkaz spouštíme):

wget http://www_stranka_kde_se_aplikace_nachazi/jmeno_aplikace.tar.gz

Poté je potřeba archiv rozbalit (opět v terminálu následujícím příkazem):

tar -xvfz jmeno_aplikace.tar.gz

Vlastní kompilace programu ze zdrojových kódů se pak provede následujícími příkazy:

./configure
make
sudo make install

nebo se může vyskytnout druhá metoda s jiným inicializačním scriptem:

./autogen.sh
make
make install

Je také možné aplikaci zadat, kam se má naisntalovat tím, že v prvním kroku zadáte cestu:

./configure --prefix=/cesta_kam_se_nainstaluje/slozka_aplikace

To, jestli máme použít ./configure nebo ./autogen.sh zjistíme po rozbalení zdrojových kódů. Po rozbalení se totiž objeví několik složek a souborů mezi nimi bude jeden z výše zmiňovaných scriptů. Podle toho poznáme, jakou metodu použít, popř. je také velmi užitečné si nejdříve přečíst README soubor.

Pokud chcete zkompilovat program a rovnou z něho vytvořit .deb balíček, pak použijeme následující příkazy:

./configure
make
sudo checkinstall

a výsledný .deb balíček již nainstalujeme přes terminál příkazem:

sudo dpkg -i jm_balicku.deb

Další možností je použití velice jednoduché aplikace Ubucompilator, která tyto kroky udělá v grafickém provedení na pár kliknutí. Info a možnost stažení této aplikace je zde: http://code.google.com/p/ubucompilator/
Aplikace a rozšíření | Představení Linux Mintu | Základní pojmy

instalace_programu.txt · Poslední úprava: 10/11/2016 08:55 (upraveno mimo DokuWiki)