Instalace Linuxu Mintu

Úvod

Na této stránce si detailně popíšeme instalaci operačního systém Linux Mint. Nejdříve je třeba stáhnout si soubor ISO obrazu, kupříkladu z této stránky. Zde si vyberete architekturu a pracovní prostředí a klepnutím na vybranou položku v tabulce spustíte vlastní stahování ISO obrazu. Obvykle jde o přibližně 1,5 GB velký soubor ISO (obraz disku), který si musíte vypálit na DVD. Pomocí spustitelného „live DVD“ můžete také nabootovat a spustit plně funkční operační systém. Zjednodušeně řečeno, když vložíte DVD s Linux Mintem do vašeho počítače, můžete si systém vyzkoušet bez toho, že by to nějak ovlivnilo váš již nainstalovaný systém.

USB flash disk

Je také možné zapsat ISO obraz na USB flash disk nebo jiné paměťové zařízení a bootovat z něj nebo bootovat z ISO obrazu na pevném disku. Tyto možnosti jsou náročnější, takže doporučujeme použít výše představený postup. Pro pomoc s alternativními metodami instalace a provozu Linuxu Mint se obraťte na naše internetové fórum. Uživatelům Windows doporučujeme také použít program Linux Live USB Creator. Pokud se vám líbilo to, co jste viděli po spuštění Live CD, můžete si Linux Mint nainstalovat na váš pevný disk. Všechny nezbytné nástroje (pro rozdělení disku a vlastní instalaci) jsou na DVD obsaženy.

Stažení obrazu ISO

Soubor, který potřebujete stáhnout, je ISO obraz. Jakmile dokončíte stahování, můžete si ověřit, že váš soubor ISO není poškozen, porovnáním kontrolního kódu MD5 s kódem originálním.

Přečtení poznámek k vydání

Stahování bude pravděpodobně trvat nějakou dobu (v závislosti na rychlosti vašeho připojení a množství současně stahujících), což je ideální příležitost pro seznámení se s novými vlastnostmi, které obsahuje právě stahovaná verze. Poznámky k vydání jsou k dispozici na webové stránce Linux Mintu a odpovídají na následující otázky:

  • Jaké jsou nové vlastnosti tohoto vydání?
  • Jaké jsou známé problémy této verze?
  • Lze provést aktualizaci z předchozího vydání?

Obsahují také obrázky z této nejnovější verze. Většinu prvků popsaných v poznámkách byste jistě mohli najít sami prostým používáním, ale mohlo by se stát, že by vám pár věci uniklo, proto vám vřele doporučujeme si poznámky k dané verzi přečíst.

Kontrola MD5

Když jste si přečetli poznámky k vydání, jistě se už nemůžete dočkat, až si vyzkoušíte všechny nové vlastnosti Linux Mintu. Stahování právě úspěšně skončilo. Už se chystáte vypálit ISO soubor na DVD a boot… ale zadržte! Počkejte chvilku… Pokud bude DVD chybné, setkáte se s mnoha divnými problémy a těžko budete hledat pomoc. Dvě nejčastější příčiny, proč je DVD chybné, jsou:

  1. Chyba při stahování, která pozměnila obsah stahovaného souboru
  2. Chyba v průběhu vypalování, která pozměnila obsah vypáleného DVD

Kód MD5, uvedený na stránce pro stažení, vám umožní rychlé ověření, zda je váš ISO soubor přesně takový, jaký má být. Tak pojďme zkontrolovat čerstvě stažený ISO soubor předtím, než jej vypálíte. Může vám to ušetřit spoustu potenciálních problémů. Pokud používáte kteroukoli z verzí Linuxu, pravděpodobně již máte nainstalovaný program md5sum. Otevřete terminál a příkazem „cd“ přejděte do adresáře s ISO souborem. Například pokud je soubor „linuxmint-cinnamon-i386.iso“ uložený na ploše, otevřete terminál a napište:

md5sum linuxmint-cinnamon-i386.iso

Tento příkaz by měl vyprodukovat sérii čísel a písmen, která dají dohromady MD5 součet, neboli „podpis“ vašeho souboru ISO. Sebemenší zásah do souboru ISO způsobí, že se kód MD5 výrazně změní, a tak můžeme ověřit, jestli je soubor přesně takový, jaký má být. Porovnejte vygenerovaný podpis s tím na stránce pro stažení Linux Mint. Jestliže jsou oba podpisy stejné, víte, že váš soubor ISO je totožný s originálem, a můžete jej klidně vypálit na DVD. Pokud používáte Windows, je dost dobře možné, že nemáte program md5sum nainstalovaný. Můžete jej získat ze stránek Microsoftu. Rovněž ale většina moderních vypalovacích aplikací vám md5sum automaticky zobrazí ještě před samotným vypálením ISO obrazu.

Vypálení obrazu ISO na DVD

Nyní jste zkontrolovali ISO soubor pomocí MD5 a jste připraveni vypálit jej na DVD. Vezměte prázdné DVD-R (raději než DVD-RW, které mívají občas problémy s kompatibilitou), váš oblíbený popisovač a popište si jej. Jakkoli zní rada k popisování DVD poněkud primitivně, raději se ujistěte, že jste to udělali, jinak velmi snadno skončíte s dvaceti nepopsanými a neidentifikovatelnými disky na stole. :-). Vložte prázdné DVD-R do mechaniky a připravte vypalování ISO obrazu. Pokud používáte Linux s jakýmkoli pracovním prostředím, klikněte pravým tlačítkem na ISO soubor a vyberte „Vypálit na disk“. Pokud používáte Windows, vypalte obraz DVD některým z mnoha vypalovacích programů, jako například Ashampoo Burning Studio ve verzi zdarma. Pokud používáte Linux a chcete použít terminál, zadejte následující příkaz ve složce, kam jste stáhli obraz disku:

cdrecord -v -dao dev=1,0,0 linuxmint-cinnamon-i386.iso

Změnou čísel za dev= zvolte zařízení, odpovídající vaší diskové jednotce. Můžete spustit

cdrecord -scanbus

pro zjištění, která je správná. Pro provedení těchto příkazů budete pravděpodobně potřebovat práva superuživatele.

Spuštění Live DVD

Vložte CD do mechaniky a restartujte počítač. Měli byste spatřit následující obrazovku:Pokud neuvidíte tuto obrazovku a váš počítač nastartuje jako obvykle, pravděpodobně nemáte BIOS nastaven na startování z CD/DVD. Restartujte počítač, stiskněte F1, F2, Delete, nebo Escape (nebo jinou klávesu, která vás přenese do nastavení BIOSu) a změňte nastavení BIOSu na startování z CD/DVD mechaniky.

Pokud nastanou problémy a Linux Mint nelze nastartovat, vyzkoušejte nastartovat z boot menu pomocí položky „Spustit Linux Mint v režimu kompatibility“. Po chvíli by měl být „živý“ systém připraven a měli byste vidět pracovní plochu.


V této chvíli ještě není Linux Mint nainstalován na vašem počítači, ale běží z CD. Nicméně systém, který máte nyní před sebou, je téměř totožný s tím, který budete mít na počítači po dokončení instalace. Jen se nelekejte, že je jazykové prostředí v originále, tj. anglické, je to v pořádku. Vyzkoušejte si, zda se vám bude líbit. Berte v úvahu, že při běhu z DVD běží Linux Mint výrazně pomaleji, než když je nainstalován na disku. Je to proto, že musí všechna data číst pomocí CD/DVD mechaniky, která je mnohem pomalejší než pevný disk. Na ploše se nachází tři ikony. Nás bude zajímat ta s názvem Install Linux Mint. Po dvojkliku na tuto ikonu se spustí instalátor.Pokud jste ještě nečetli poznámky k vydání a máte připojení k internetu, je toto ideální příležitost si je prohlédnout. Jednoduše klikněte na podtržený odkaz. Uživatelům je doporučeno přečíst si poznámky k vydání před instalací, aby se dozvěděli o nových vlastnostech, a také aby znali předem problémy, které by se mohli vyskytnout na různých typech hardwaru. Vyberte svůj jazyk a klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Na další obrazovce se ujistěte, zda máte připojené napájení (pokud používáte přenosný počítač), jste připojeni k internetu a máte k dispozici požadované množství prostoru na disku. Potom klikněte na “Pokračovat”.V dalším kroku můžete Linux Mintu přidělit celý disk, nebo jej nainstalovat vedle ostatních operačních systémů. Případně také můžete provést rozdělení a přidělení oddílů ručně.

  • Pokud zvolíte možnost použití celého disku, bude obsah disku vymazán a Linux Mint se nainstaluje jako jediný operační systém na počítači.
  • Pokud zvolíte možnost instalace vedle ostatních operačních systémů, instalátor využije volné místo dostupné na ostatních oddílech k vytvoření nového oddílu pro Linux Mint. Budete dotázáni na množství prostoru které má být takto alokováno. Instalátor „ořízne“ ostatní oddíly a postará se o všechno za vás. Po instalaci se na počítači zobrazí při každém spuštění nabídka, která vám umožní spustit všechny vaše operační systémy.
  • Pokud zvolíte možnost Něco jiného, objeví se správce oddílů, který vám umožní plnou kontrolu nad rozdělením disků.Tvorba swapu

Kliknutím na Pokračovat se přesunete do okna, které zobrazuje oddíly na disku. Zde tedy pozor, ať si nesmažete oddíly, které chcete ponechat! Následující kroky předpokládají čistou instalaci.

V případě, že máte více než 8 GiB RAM a víte, že nikdy tuto hodnotu nepřesáhnete, můžete přeskočit tvorbu swapu. Jinak je vhodné nějaký swapovací prostor vytvořit. To se provede klepnutím na tlačítko +. Velikost je vhodné zvolit na 2 GB. V seznamu “Použít jako” stačí vybrat položku “odkládací prostor”. Vše potvrďíte stiskem OK.Tvorba oddílů

Nyní je důležité přidat kořenový oddíl, do kterého se instalují systémové programy. Tentokrát se v nabídce Použít jako zvolí Žurnálovací souborový systém Ext4. Jako přípojný bod je použit zápis kořenového adresáře – /. Základní velikost oddílu by měla být 10 GB pro běžné uživatele, kteří si vystačí se standardními programy. Systém po instalaci zabere přesně 3,6 GB, je tedy dostatek prostoru pro další programy.Dalším krokem je tvorba domovského oddílu. Pro něj je možné vyhradit veškeré zbylé místo. V kolonce Použít jako se zvolí /home. Tím je zajištěna separace osobních dat od systémových.Výsledek by měl vypadat přibližně takto:Instalace

Následuje sekvence stylu Next, Next…

Zadejte své jméno, uživatelské jméno a heslo. Při každém spuštění Linuxu Mint budete používat účet se svým uživatelským jménem a heslem. Jakmile bude Linux Mint nainstalován, můžete definovat účty pro další uživatele tohoto počítače. Také váš počítač pojmenujte. Tento název bude používán jako označení počítače v síti nebo v různých částech systému. Pokud jste nikdy neuvažovali o pojmenování počítače, teď je ten pravý čas. Uživatelé volí jako název počítače například názvy květin (jirina, ruze, tulipan) nebo planet (mars, jupiter, pluto). Záleží jenom na vás, co si zvolíte, takže zvolte název, který se vám líbí a který si budete pamatovat.Velká písmena, mezery a další speciální znaky (včetně diakritiky) nelze použít v uživatelském jménu.

Pokud používáte počítač pouze vy a chcete po startu systému přihlašovací obrazovku vynechat, můžete zaškrtnout možnost „Přihlašovat automaticky“. Až budete připraveni, klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Instalátor může detekovat jiné operační systémy a dotázat se, zda chcete zkopírovat některá uživatelská data. Typicky umožňuje zkopírovat oblíbené položky, kontakty, záložky a další osobní informace z ostatních systémů na vašem disku do nově instalovaného Linuxu Mint. Poté opět klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Instalace zabere asi 10 až 15 minut.

Instalátor bude chtít stahovat balíčky pro podporu zvoleného jazyka z internetu. Aby to fungovalo, musí být váš počítač k internetu připojen. Pokud není, přeskočte tento krok, jazykovou podporu bude možné doinstalovat později do již nainstalovaného systému.

Jakmile se instalace dokončí, klikněte na tlačítko Restartovat nyní a prostředí Live CD bude ukončeno. Nakonec potvrďte odstranění CD z diskové mechaniky stisknutím Enteru. Po restartu můžete ihned začít používat nově nainstalovaný systém.Váš počítač je nyní připraven ke spuštění Linuxu Mintu z pevného disku.

Spouštěcí sekvence

Pokud máte nainstalován více než jeden operační systém, uvidíte po restartu tzv. „boot menu“ (startovací nabídku) a vy si tedy můžete zvolit ten který právě chcete. Pokud máte problém s bootováním Windows, tak zkontrolujte, jestli máte v BIOSu nebo UEFI vypnutou položku Secure Boot.

Jakmile Linux Mint dokončí načítání potřebných souborů, měli byste vidět uvítací obrazovku s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla. Toto je „Mint Display Manager“ (Správce přihlášení Mintu), označovaný jako „MDM“. Zadejte heslo, které jste zvolili při instalaci.

Po zadání všech údajů již vstoupíte do svého operačního systému a směle můžete začít pracovat.

Standardně je heslo uživatele „root“ nastaveno stejné, jaké jste zvolili při instalaci. Pokud nevíte, co to znamená, nezabývejte se tím.
Stažení a instalace

instalacni_navod.txt · Poslední úprava: 28/12/2016 10:40 autor: kamowski
Web běží na Českém hostingu
Články (díla) zveřejněné na tomto webu podléhají licenci Creative Commons BY-NC-SA 3.0.
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed