Přechod na novější verzi systému - upgrade

Přechod pomocí ISO obrazu na DVD

Příprava na upgrade

 • stáhnout si ISO soubor Live DVD Linux Mintu (např. odsud: http://www.linux-mint-czech.cz/ke-stazeni/)
 • doporučujeme zkontrolovat si správnost ISO souboru před vypálením podle postupu Kontrola MD5
 • udělat si zálohu dat uživatelů a konfiguračních souborů (skryté soubory a složky začínající tečkou) v /home a raději i kořenového / oddílu stávající verze Mintu a to buď přes nástroj Zálohovací nástroj (MintBackup) nebo jiným pakovacím programem.


Na zálohu kořenového / oddílu jsou skvělé aplikace Systemback nebo Timeshift (s oběma je možné seznámení na našich stránkách Systemback – jednoduché zálohování systému v Linux Mintu a Timeshift - linuxová alternativa pro vytváření bodu obnovení). Pozor, Systemback ani Timeshift nedělají kompletní zálohu uživatelských dat ve složce (oddílu) /home. Zde zálohují pouze skryté konfigurační soubory aplikací. Takže uživatelská data (fotky, videa atd.) je potřeba zálohovat jinou aplikací (např. výše zmiňovaným Zálohovacím nástrojem).
Zálohu lze udělat také přes terminál např. nativním linuxovým nástrojem TAR. Jeho manuálová stránka je na webu např. zde: http://linux.die.net/man/1/tar nebo pak přes terminál příkazem:

man tar

K tomuto bodu je nutné upozornit, že zálohovacích aplikací přes terminál je kromě TARu mnoho a každý si může udělat zálohu tak, jak mu vyhovuje.

Je také možné jen všechny soubory a adresáře překopírovat na jiný disk, když je k dispozici. Pokud z úsporných důvodů nelze zálohovat celý kořenový / , tak je dobré si zálohovat minimálně složku /etc s konfiguračními soubory systému a nainstalovaných aplikací.
Pozor: v záloze musí být obsaženy i skryté soubory a adresáře tj. ty, které začínají tečkou - zobrazení těchto skrytých složek se provede v souborovém manažeru klávesovou zkratkou Ctrl+H


 • udělat si zálohu nainstalovaných balíčků jedním z níže popsaných postupů

Přes aplikaci Zálohovací nástroj (MintBackup):

 1. spustit Zálohovací nástroj
 2. zvolit Zálohovat vybraný software
 3. zvolit kam se má seznam aplikací uložit
 4. kliknout na Vpřed
 5. vybrat Vybrat vše nebo si vybrat určité balíčky
 6. dokončit kliknutím na Použít

Přes terminál příkazem:

sudo dpkg --get-selections | grep install | awk '{ print $1 }' > /cesta_kam_se_ma_seznam_ulozit/seznam_nainstalovanych_aplikaci.list


 • vyexportovat si klíče PPA zdrojů přes terminál:
  sudo apt-key exportall > /cesta_kam_se_maji_klice_ulozit/ppa.keys


 • připravit si nové sources.list s PPA zdroji pro instalaci aplikací v novější verzi Mintu (většinou u PPA zdrojů stačí přepsat aktuální verzi Ubuntu, např. pro Linux Mint 15 Olivii jsou ekvivalentní zdroje Ubuntu 13.04 Raring čili při přechodu z Linx Mint 14 Nadia, kde byla ekvivalentní verze Ubuntu 12.10 Quantal se u všech PPA změní název z quantal na raring)


Vlastní upgrade

 • nabootovat z Live DVD nový Linux Mint, ale před prvním spuštěním ještě provést kontrolu správnosti vypálení DVD (při nabíhání systému z Live DVD vybrat Check disk integrity)


 • pokud kontrola proběhla v pořádku, pak již normálně nabootovat do systému na Live DVD (vybrat Start Linux Mint)


 • jakmile systém najede, tak zkontrolovat, jestli vše funguje, zejména grafická karta a popř. 3D efekty, internet přes ethernetový kabel, internet přes wifi, popř. zkontrolovat, jestli systém vidí všechen připojený HW např. v terminálu přes příkaz:
  inxi -F


 • když je vše v pořádku, tak si vymazat již nepotřebné adresáře v /home (pokud je potřeba) - předtím si zkontrolovat, jestli máme v záloze i skryté soubory a adresáře


 • spustit instalaci Linux Mintu přes ikonku Install na ploše


 • v dalším kroku zvolit jazyk, kterým chceme, aby s námi náš Mint komunikoval


 • v nabídce rozdělení a přidělení oddílů
  1. vybrat Něco jiného
  2. vybrat kořenový / oddíl stávající verze Mintu
  3. zadat formátovat na ext4 (nebo jiný souborový systém, který chceme používat)


 • poté vybrat oddíl pro /home , ale ten je lepší neformátovat (zůstanou tak na něm všechna data) » pokračovat v normální instalaci (a vytvořit stejné uživatele - není podmínka, ale pak je nutné při obnově uživatelských dat ručně kontrolovat, která data patří ze zálohy k novému uživateli)


 • po dokončení instalace provést restart systému


Dokončení upgradu

 • obnovit si klíče PPA zdrojů přes příkaz v terminálu:
  sudo apt-key add /cesta_kde_jsou_ulozeny_klice/ppa.keys


 • přidat všechny PPA a sources.list ze zálohy s upravenými zdroji pro novější verzi Linux Mintu a zadat update zdrojů buď přes Synaptic nebo přes terminál:
  sudo apt-get update


 • pokud chybí, tak doinstalovat jazykovou podporu (nemusí se dělat u prostředí KDE) přes Menu » Předvolby » Jazyková podpora


 • obnovit nainstalované balíčky ze seznamu přes Zálohovací nástroj (MintBackup), vybrat volbu „Obnovit vybraný software“


 • ze zálohy nakopírovat uživatelům konfigurační soubory a data do /home (platí, když se formátoval i oddíl /home nebo pro čistou instalaci nového systému)


 • spustit automatické pročištění systému od instalačních balíčků, které již nejsou potřeba z terminálu přes:
  sudo apt-get autoremove


Přechod bez DVD

Příprava na upgrade

 • udělat si zálohu dat uživatelů a konfiguračních souborů (skryté soubory a složky začínající tečkou) v /home a celého kořenového / oddílu stávající verze Mintu buď přes nástroj Zálohovací nástroj (MintBackup) nebo jiným pakovacím programem.


Na zálohu kořenového / oddílu jsou skvělé aplikace Systemback nebo Timeshift (s oběma je možné seznámení na našich stránkách Systemback – jednoduché zálohování systému v Linux Mintu a Timeshift - linuxová alternativa pro vytváření bodu obnovení). Pozor, Systemback ani Timeshift nedělají kompletní zálohu uživatelských dat ve složce (oddílu) /home. Zde zálohují pouze skryté konfigurační soubory aplikací. Takže uživatelská data (fotky, videa atd.) je potřeba zálohovat jinou aplikací (např. výše zmiňovaným Zálohovacím nástrojem).
Zálohu lze udělat také přes terminál např. nativním linuxovým nástrojem TAR. Jeho manuálová stránka je na webu např. zde: http://linux.die.net/man/1/tar nebo pak přes terminál příkazem:

man tar

K tomuto bodu je nutné upozornit, že zálohovacích aplikací přes terminál je kromě TARu mnoho a každý si může udělat zálohu tak, jak mu vyhovuje.

Je také možné jen všechny soubory a adresáře překopírovat na jiný disk, když je k dispozici. Pokud z úsporných důvodů nelze zálohovat celý kořenový / , tak je dobré si zálohovat minimálně složku /etc s konfiguračními soubory systému a nainstalovaných aplikací.
Pozor: v záloze musí být obsaženy i skryté soubory a adresáře tj. ty, které začínají tečkou - zobrazení těchto skrytých složek se provede klávesovou zkratkou Ctrl+H


 • udělat si zálohu nainstalovaných balíčků jedním z níže popsaných postupů

Přes aplikaci Zálohovací nástroj (MintBackup):

 1. spustit Zálohovací nástroj
 2. zvolit Zálohovat vybraný software
 3. zvolit kam se má seznam aplikací uložit
 4. kliknout na Vpřed
 5. vybrat Vybrat vše nebo si vybrat určité balíčky
 6. dokončit kliknutím na Použít

Přes terminál příkazem:

sudo dpkg --get-selections | grep install | awk '{ print $1 }' > /cesta_kam_se_ma_seznam_ulozit/seznam_nainstalovanych_aplikaci.list


 • udělat si zálohu PPA a zdrojů SW (sources.list) např. přes terminál:
  sudo cp /etc/apt/sources.list.d/* /cesta_k_zaloze/zaloha_sources


 • vyexportovat si klíče PPA zdrojů přes terminál (je to spíše krok pro jistotu, protože upgradem se klíče nesmažou):
  sudo apt-key exportall > /cesta_kam_se_maji_klice_ulozit/ppa.keys


 • připravit si nové sources.list s PPA zroji pro instalaci aplikací v novější verzi Mintu (většinou u PPA zdrojů stačí přepsat aktuální verzi Ubuntu, např. pro Linux Mint 15 Olivii jsou ekvivalentní zdroje Ubuntu 13.04 Raring čili při přechodu z Linx Mint 14 Nadia, kde byla ekvivalentní verze Ubuntu 12.10 Quantal se u všech PPA změní název z quantal na raring)


 • provedeme upgrade všech balíčků buď ručně přes Synaptic nebo přes terminál:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade


 • změnit sources.list pro nový Mint (stačí změnit jen jméno např. z nadia na olivia) a zatím zakomentovat znakem # všechny Ubuntu zdroje odkud se stahují např. bezpečnostní aktualizace systému a PPA (aby se nám ze systému po povýšení nestalo Ubuntu místo Mintu)


Vlastní upgrade

 • vlastní upgrade systému se provede přes terminál těmito kroky:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get dist-upgrade

Při upgradu s rozmyslem dovolovat přepisování starších konfiguračních souborů, protože se tak mohou přepsat stávající nastavení novým defaultním nastavením, které vám nemusí vyhovovat - pokud vám tedy není jasné, co který soubor znamená a co přesně nastavuje, je lepší vše nechávat tak, jak je a vůbec soubory nenechat přepsat (volba Ponechat).

 • po dokončení upgradu zkontrolovat, jestli je Mint povýšen přes příkaz:
  cat /etc/issue


Dokončení upgradu

 • povolit Ubuntu zdroje a PPA (většinou u PPA zdrojů stačí přepsat aktuální verzi Ubuntu, např. pro Linux Mint 15 Olivii jsou ekvivalentní zdroje Ubuntu 13.04 Raring čili při přechodu z Linx Mint 14 Nadia, kde byla ekvivalentní verze Ubuntu 12.10 Quantal se u všech PPA změní název z quantal na raring)


 • poté aktualizovat zdroje přes příkaz:
  sudo apt-get update


 • upgradovat aplikace a bezpečnostní aktualizace buď ručně přes Synaptic nebo přes terminál:
  sudo apt-get upgrade


 • ručně doinstalovat aplikace, které se neupgradovaly např. pomocí Zálohovacího nástroje ze seznamu nainstalovaných aplikací, který jsme si vytvořili v přípravě


 • pokud by nastaly problémy s klíči PPA zdrojů, tak je obnovit přes terminál příkazem:
  sudo apt-key add /cesta_kde_jsou_ulozeny_klice/ppa.keys


 • spustit z terminálu automatické pročištění systému od instalačních balíčků, které již nejsou potřeba přes:
  sudo apt-get autoremove


 • po dokončení provést restart systému

Pokud vám upgrade z nějakého důvodu selhal, přejděte na stránku Možné problémy.
Stažení a instalace

prechod_na_novejsi_verzi.txt · Poslední úprava: 10/11/2016 08:55 (upraveno mimo DokuWiki)