Správa balíčků

Správa balíčků je činnost, která přidává či odebírá části systému. Typicky se jedná doplnění vašeho systému o nové programy, které nejsou ve výchozí instalaci. Počet balíčků, které máte v základní výbavě k dispozici je obrovský, protože Linux Mint vychází z populární distribuce Ubuntu. Správu balíčků v distribuci Linux Mint běžně zajišťují dva programy a terminál:

  1. Správce Software
  2. Synaptic
  3. Terminál

Správa balíčků v Linux Mint

Správce software

Úvodní stránka Správce Software Jednoduchý přehled programů, které můžete nainstalovat, pravidelně aktualizovaný s ověřenými zdroji, což zajišťuje maximální bezpečnost při instalaci programů (převzala jedna velká nadnárodní společnost). Disponuje příjemným uživatelským rozhraním, což ho činí snadno dostupným i pro běžné uživatele.

Správce balíčků Synaptic

Náhled na program Synaptic Správce balíčků Synaptic je program doporučený hlavně pokročilejším uživatelům. Zvládá zprácovávat přehled všech dostupných balíčků z vybraných zdrojů. Pracuje na velmi jednoduchém rozhraní, které zajišťuje přehlednost.

Terminál

Terminál a popis příkazu apt-get Terminál tvoří hlavní sílu Unix-like operačních systémů. I prostřednictvím terminálu lze manipulovat s balíčky. K instalaci a odinstalaci software slouží příkaz apt-get, nicméně spektrum příkazů pro manipulaci se zdroji a softwarem je větší.

Parametry příkazu apt-get (je nutné spouštět s administrátorskými právy, viz. info o sudo):

Příkaz Funkce
 apt-get update
aktualizace databáze nainstalovaných balíčků podle zdrojů v /etc/apt/source.list.d/
apt-get install jmeno_balicku
nainstaluje balíček z repozitáře
apt-cache search jmeno_balicku
vyhledá balíček podle názvu (v balíčcích na disku po příkazu update, viz. výše)
apt-get install --reinstall jmeno_balicku
přeinstaluje balíček
apt-get remove jmeno_balicku
odinstaluje balíček, ale nechá konfigurační soubory (toto je výhoda, pokud aplikaci budeme ještě někdy instalovat a zůstane nám tak všechna nastavení)
apt-get purge jmeno_balicku
kompletně odinstaluje balíček i s konfiguračními soubory (používá se, např. když už nikdy nechceme aplikaci znovu instalovat)
apt-get install --no-install-recommends jmeno_balicku
nainstaluje balíček bez závislostí
apt-get install --install-recommends jmeno_balicku
nainstaluje balíček automaticky i se závislostmi
apt-get install -s jmeno_balicku
instalace balíčku se pouze nasimuluje, aby byly vidět případné problémy a chyby
apt-get install -y jmeno_balicku
nainstaluje balíček s automatickým potvrzením Yes na všechny instalační dotazy
apt-get install -f
ruční oprava poškozených balíčků a závislostí
apt-get build-dep jmeno_balicku
k balíčku vyhledá závislosti a stáhne je
apt-get upgrade
udělá povýšení všech aplikací, které jsou již v systému nainstalované na poslední verzi z repozitáře
apt-get -s upgrade | grep "^Inst" | grep jm_balicku
vypíše, jestli je dostupná nová verze (povýšení) pro daný balíček
apt-get -s upgrade | grep "^Inst" | grep jm_balicku 
| awk -F " " {'print $2'} | xargs sudo apt-get install
povýší pouze daný balíček, ostatní nechá
apt-get dist-upgrade
udělá kompletní povýšení celého systému (doporučujeme postupovat podle našeho návodu Přechod na novější verzi systému - upgrade)
apt-get autoremove
automaticky odstraní již nepotřebné balíčky (které žádná nainstalovaná aplikace již nepoužívá)
echo jmeno_balicku hold | dpkg --set-selections
pro správce balíčků apt-get podrží balíček ve stávající verzi a nehledí na upgrade
echo jmeno_balicku install | dpkg --set-selections
pro správce balíčků apt-get zruší podržení balíčku a tudíž je již povolen upgrade balíčku
Administrace systému

sprava_balicku.txt · Poslední úprava: 10/11/2016 08:55 (upraveno mimo DokuWiki)