Zálohování systému

Zálohování operačního systému Linux Mint se může provést více způsoby.

Záloha archivačními nástroji

Prakticky stačí jakýmkoliv „pakovacím“ programem (7z, TAR, Ark apod.) zazálohovat celou svoji uživatelskou složku včetně skrytých souborů, které se v linuxu označují tečkou před názvem (např. .ssh). Domovská složka se v systému nachází v /home/jmeno_uzivatele/. Jméno uživatele je přesně to jméno, které uživatel zadává při přihlašování do systému. Tímto způsobem se zachová uživatelské nastavení většiny aplikací, které jako uživatel používáme. Zálohováním složky /home se ovšem nezajistí vlastní instalace aplikací po případném zničení disku, instalací systému na jiný počítač, kde bychom chtěli mít stejná nastavení jako na starém počítači nebo při povýšení verze na stávajícím počítači (tzv. upgrade systému).


Záloha pomocí Zálohovacího nástroje

Toto Linux Mint elegantně řeší přes svůj nástroj Zálohovací Nástroj (MintBackup), který je součástí systému ihned po instalaci, takže ho není nutné dodatečně instalovat. Zálohovací nástroj umožňuje jak zálohu domovské složky a tím i uživatelská nastavení, tak i zálohu všech aplikací (balíčků) nainstalovaných v systému na pár kliknutí myši. Aplikace je tak intuitivní, že zálohu svého systému zvládne i naprostý začátečník. Samozřejmostí je opětovné obnovení, jak uživatelských dat, tak i nainstalovaných aplikací opět podobně jednoduchou cestou, která je popsána v kapitole Obnova systému ze zálohy. Je lepší mít zazálohovaných více věcí, než jenom svoji domovskou složku. Velmi důležitá je systémová složka /etc, kde jsou uloženy důležité konfigurační soubory většiny systémových aplikací, takže tato složka (adresář) je velmi dobrý adept na zahrnutí do zálohy.

Postup zálohy je následující:

 1. spustit Zálohovací nástroj
 2. kliknout na Zálohovat soubory
 3. zvolit, co se má zálohovat (celý kořenový / oddíl) a kam (cesta, kam chcete zálohu uložit)
 4. kliknout na Vpřed
 5. v dalším kroku zvolit, které adresáře či soubory nechcete mít v záloze
 6. zkontrolujte si shrnutí vašeho nastavení zálohy a začněte zálohovat tlačítkem Použít

Pokud chcete mít oddělené zálohy kořenového / oddílu a svého domovského adresáře /home , tak v 5. kroku při záloze systému vynechte celý /home
Samozřejmě, že si pak musíte udělat samostatnou zálohu svého /home . Stačí v 3. kroku zvolit, že se má zálohovat pouze /home a ostatní adresáře se tím vynechají.


Klon celého systému

Další možnost je udělat si přesný klon systému pomocí nástroje Clonezilla. Jedná se o speciální LiveCD distribuci linuxu, kterou lze spouštět i z přenosného flashdisku. Výhodou takto udělané zálohy je snadná obnova do původního stavu nebo snadná instalace s již nastaveným systémem. Lze udělat klon buď celého disku (tedy všech oddílů na disku) nebo jen vybraného oddílu (typicky oddílu, na kterém je celý systém).
Bližší info o tomto zajímavém užitečném nástroji a stažení ISO obrazu k vypálení je na jeho stránkách http://clonezilla.org/.

Postup zálohy/klonování tímto způsobem je následující:

 1. nabootovat Clonzillu z CD nebo USB flash disku na počítači, který chceme zálohovat (klonovat)
 2. ze startovací nabídky vyberem volbu Start Clonzilla
 3. vybereme možnost device-image
 4. dále local_dev
 5. nyní vybereme disk nebo oddíl na disku, kam se bude záloha (klon) ukládat (pozor je potřeba mít dostatek volného místa a nesmí to být stejný disk nebo oddíl, který chceme zálohovat!)
 6. vybereme adresář na výše vybraném disku či oddílu, kam chceme zálohu uložit
 7. zvolíme volbu Beginner (plně dostačuje našim potřebám a vše se udělá automaticky za nás - zkoumavější uživatelé si mohou vyzkoušet i volbu Expert, kde jsou všechny volby ručně měnitelné)
 8. v další nabídce musíme dávat pozor na to, jestli volíme zálohu celého disku nebo jen jednoho oddílu na disku a podle toho zvolíme buď savedisk pro zálohu celého disku nebo volbu saveparts pro zálohu jednoho oddílu (typicky kořenového / oddílu, protože o ten nám jde nejvíce, zálohu našeho /home jsme si popsali v kapitolách výše)
 9. pojmenujeme si zálohu
 10. zvolíme disk nebo oddíl (záleží na naší předchozí volbě z 8. kroku), který chceme zálohovat/klonovat
 11. Clonezilla nás vyzve, jestli chceme pokračovat a my zadáme, že ano klávesou y

Poté se rozjede kolotoč klonování a my čekáme na vyzvání k restartu počítače.

Zde je i originální návod (v angličtině) přímo od autorů Clonzilly: Clonzilla - Save disk image


Záloha přes "bod obnovení" systému

Udělat zálohu kořenového / oddílu na jedno kliknutí myši a v případě nutnosti obnovit operační systém v přesně daném okamžiku? S použitím aplikace Timeshift žádný problém. Funguje obdobně jako bod obnovení operačního systému Windows, navíc ho lze „načasovat“, aby svou práci dělal sám od sebe v určených intervalech. Více se o něm dočtete na našich stránkách: Timeshift - linuxová alternativa pro vytváření bodu obnovení
Podobná aplikace se stejnými funkcemi jako Timeshift a s ještě mnoha dalšími možnostmi je Systemback - opět se o něm dočtete na našich stránkách: Systemback - jednoduché zálohování systému v Linux Mintu

Toto jednoduché řešení má ale svou cenu v podobě zvýšených nároků na volné místo při tvorbě záloh, protože zálohy jsou NEKOMPRIMOVANÉ.

Aplikace Timeshift a Systemback NEZÁLOHUJÍ uživatelská data v adresáři (nebo oddílu) /home
Zde zálohují pouze skryté konfigurační soubory nainstalovaných aplikací, takže uživatelská data (fotky, videa atd.) je potřeba zálohovat jinou aplikací (např. výše zmíněným Zálohovacím nástrojem).
Zálohování a obnova systému

zalohovani_systemu.txt · Poslední úprava: 10/11/2016 08:55 (upraveno mimo DokuWiki)